บริษัท คาบูกิ ไออี จำกัด

Mobile : 092 945 5377
eMail : kabukiie2017@gmail.com

190/412 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110